ESZKÖZBÉRLET ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Eszközbérletek esetén előzetes egyeztetés és szerződéskötés szükséges.
A Bérbevevők részére bérleti szerződés készül, melyben a Bérbevevő vállalja a szállítást, előre egyeztetett időpontban, az intézmény nyitvatartási idejében veszi át és szállítja el a bérelt eszközöket, azok biztonságos elhelyezéséről gondoskodik, majd hiánytalan és sérülésmentes állapotban a visszaszállítást és átadást megszervezi.
Amennyiben a bérelt eszközök hiányosan vagy sérülten kerülnek visszaadásra, a bérlő kártérítés megfizetésére kötelezhető.
További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

TEREMBÉRLET ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓI
A teremfoglalásokat akkor tekintjük ténylegesen érvényesnek, ha arról terembérleti szerződést kötöttek velünk. A teremfoglalások esetén javasoljuk, hogy fontosabb események időpontja előtt legalább fél évvel szíveskedjenek egyeztetni, tekintettel arra, hogy intézményünk igénybevétele jelentős.
Bármely jellegű teremhasználat megkezdése előtt a bérlő intézmény vagy szervezet vezetője köteles gondoskodni róla, hogy terembérleti szerződést kössön, ami az egyes rendezvényeket megelőző próbák megtartása, díszletépítés megkezdése, dekoráció kihelyezése, vagyis minden teremhasználatra vonatkozik.
Bármely a terembérlet esetén keletkezett jogdíj (pl. Artisjus szerzői jogdíj) bejelentési és megfizetési kötelezettsége a bérlőt terheli. Artisjus, szerzői jogvédelem és bejelentési kötelezettség információi: www.artisjus.hu
A terembérleti szerződéseink tartalmazzák, hogy minden zártkörű vagy esti-éjszakai rendezvény esetén, intézményünk biztonságának megóvása érdekében, a bérlő köteles az épület mindkét bejáratához biztonsági szolgálatot állítani.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

MÉRSÉKELT DÍJTÉTELŰ TEREMHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Terembérleti, eszközhasználati és szolgáltatási szabályzatunk alapján, meghatározott keretek között és célra van lehetőség díjtalan színháztermi
A terembérleti díjtételek módosítása, eseti mérséklése a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ igazgatójának kizárólagos jogköre. Ennek értelmében kérjük, hogy írásbeli kérelem formájában szíveskedjenek benyújtani minden díjtalan vagy mérsékelt díjszabásra vonatkozó igényüket.
Évente egy alkalommal az intézmény működési rendjéhez igazodva, előzetes egyeztetés és szerződés alapján, maximum 4 óra műsor időtartamban és maximum 3 óra próba időtartamban a színházterem használatára díjmentességet kérelmezhetnek:

  • Gyöngyös város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények állami ünnepség, évnyitó vagy évzáró, nem bevételes művészeti bemutató céljából.
  • Roma,- és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Roma és Kulturális nap megtartására.
  • Pro Civitate kitüntetett művészeti együttesek művészeti bemutató céljára.
Évente további egy alkalommal állami, városi rendezvényen közreműködő köznevelési intézmény jogosulttá válhat fent részletezett díjmentes használatra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a díjmentesség nem vonatkozik az intézmény más termeinek használatára, valamint nem érvényesíthető bálokra, éjszakai rendezvényekre. Amennyiben a rendezvény jellege, létszáma miatt, egyéb teremigények merülnek fel, annak terembérleti díját a bérlőnek meg kell térítenie. A díjtalan használatok esetén is érvényesek a szerződéskötés és felelősségvállalás szabályai!

Hirdetési lehetőség Tájékoztatjuk Parnereinket, hogy a Gyöngyök Mátra Művelődési Központ saját csoportjai, valamint terembérlői részére, az INGYEN PIAC hirdetési újságban a saját intézményi hirdetési felületünkön, lehetőséget tudunk biztosítani, k e d v e z m é n y e s m e g j e l e n é s r e.
Az intézményben történő különböző események, rendezvények hirdetései ily módon, együttesen jelenhetnek meg, az érdeklődők számára jobban követhetőbb, összefogottabb formában.

További információ kérhető: Tóth Judit marketing ügyintéző kollégánknál.
Fsz. 2. iroda, 08.00-16.00 között

Eszközbérleti díj

  • Sörpad garnitúra 1.590Ft/nap
  • Paraván 1.270Ft/nap
  • Vitrin 2.540Ft/nap
  • Balett szőnyeg 12.700Ft/nap
  • Asztal 1.270Ft/nap
  • Énekkari dobogó 5.080Ft/nap

Rendezvényeink előtt minden esetben technikai egyeztetés szükséges.

A terembérléssel kapcsolatban bővebb információ:

Balogné Szalay Tünde: 37/312-282; 70/866-95-84