A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Taktv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) alapján Társaságunk az alábbi adatokat teszi közzé:

a Társaságot nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
a cég neve: Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft.
a cég tulajdonosa: Gyöngyös Város Önkormányzata (részesedése: 100%)
a cég székhelye: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
a cég telephelye(i): 3200 Gyöngyös, Fő tér 8.
a cég cégjegyzékszáma: 10-09-036829
könyvvizsgáló neve: Kövesné Jakab Györgyi (MKVK tagszám: 000061)
könyvelő neve: Horváth Judit
jogi képviselő neve: Dr. Molnár Anett

a vezető tisztségviselő
neve: Ábri Zoltán János
megbízás alapját képező Gyöngyös Város Képviselő Testületének határozat száma: 128/2018. (III.28.)
tisztsége: ügyvezető
megbízási díja: br. 450.000.- Ft / hó
megbízatás vége: 2019.12.31.
megbízáson felüli egyéb járandósága: nincs
a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat:
(a bankszámla felett rendelkezésre jogosult munkavállaló)

a bankszámla felett rendelkezésre jogosult további munkavállaló:
neve: Szabóné Német Judit
tisztsége: gazdasági munkatárs
alapbére:
megbízatás vége: határozatlan
megbízáson felüli egyéb járandósága: cafeteria (140.000.- Ft / év)
a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat:

A felügyelőbizottsági tagok
neve Faragó Tamás Dr. Magyar Ottó Tóth Szabolcs
megbízás alapját képező Gyöngyös Város Képviselő Testületének határozat száma: 295/2018. (VI.28) 128/2018. (III.28.) 128/2018. (III.28.)
tisztsége elnök tag tag
megbízási díja br. 35.000.- Ft br. 30.000.- Ft br. 30.000.- Ft
megbízáson felüli egyéb járandósága nincs nincs nincs
a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat nincs nincs nincs